30  Koji Vam je prijedlog najbolji?
233  Koja je registracijska oznaka primjerenija za Grad Novsku?